DBÜ Eğitim Paket Programları

1- Finansal okur yazarlık

Bu ders, finansal terimleri ve kavramları anlamayı öğretir. Bireylere kişisel finans yönetimi ve finansal kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilme becerisi kazandırır.

Bu ders, herhangi bir finansal deneyime sahip olmayan bireylere yöneliktir. Finansal terimleri ve kavramları anlama yeteneği kazandırmayı amaçlar. Genellikle finansal bilgiye sınırlı erişimi olan veya kişisel finans yönetimlerini geliştirmek isteyen bireyler için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Temel Finans Kavramları
 • Kişisel Bütçe Yönetimi
 • Tasarruf ve Yatırım
 • Kredi ve Borç Yönetimi

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

2- Belge yönetimi

Bu ders, belgelerin etkili bir şekilde saklanması, düzenlenmesi ve erişilmesi konularını ele alır. İşletmelerde veri ve belge yönetimi için gereken becerileri öğretir.

Bu ders, işletmelerdeki profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu profesyoneller, belge yönetimi konusunda temel bilgi ve becerilere ihtiyaç duyarlar.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Belge Yönetiminin Temelleri
 • Elektronik Belgeler ve Veri Yönetimi
 • Dosyalama Sistemleri ve Organizasyon
 • Arşivleme ve Veri Güvenliği

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

3- İletişim ve beden dili

Bu ders, etkili iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim teknikleri ve beden dilinin önemi üzerine odaklanır.

Bu ders, iş dünyasındaki iletişim becerilerini geliştirmek isteyen her seviyedeki profesyonellere hitap edebilir. İletişim yeteneklerini artırmak ve beden dilinin önemini anlamak isteyen herkes için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Etkili İletişim Temelleri
 • Beden Dilinin Gücü
 • İş Ortamında İletişim Becerileri
 • Empati ve İnsan İlişkileri

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

4- Çatışma yönetimi

Bu ders, iş ve kişisel ilişkilerdeki çatışmaları anlama ve çözme stratejilerini öğretir. İşbirliği ve uzlaşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İş ve kişisel ilişkilerde çatışmalarla başa çıkmak isteyen herkes için uygundur. İşbirliği ve uzlaşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen her seviyedeki katılımcılar için faydalıdır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Çatışma Tipleri ve Nedenleri
 • Çatışma Çözme Stratejileri
 • İşbirliği ve Uzlaşma Becerileri
 • Çatışma Önleme

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

5- Rapor yazma teknikleri

Bu ders, etkili rapor yazma becerilerini öğretir. Raporların yapılandırılması, verilerin analiz edilmesi ve sonuçların sunulması konularına odaklanır.

Rapor yazma becerilerini geliştirmek isteyen iş profesyonelleri ve öğrenciler için tasarlanmıştır. Etkili rapor yazma yetenekleri kazandırmayı amaçlar.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Etkili Rapor Yazımının İlkeleri
 • Veri Toplama ve Analiz
 • Rapor Yapısı ve Sunumu
 • İş Raporlarının Örnekleri ve İncelenmesi

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

6- Yazışma teknikleri

Bu ders, iş dünyasında yazışma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Resmi mektuplar, e-postalar ve diğer yazılı iletişim türleri üzerine odaklanır.

İş dünyasında yazışma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için uygundur. İş mektupları, e-postalar ve diğer yazılı iletişim türlerine odaklanır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İş Yazışması Türleri
 • İş E-postaları ve Kuralları
 • Resmi Mektup Yazımı
 • İletişim Etiketi

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

7- Dosyalama ve arşivleme

Bu ders, belgelerin düzenli bir şekilde dosyalanması ve arşivlenmesi yöntemlerini öğretir. Bilgiye kolay erişim ve yönetim sağlar.

İşletmelerde belge yönetimi sorumlulukları olan profesyoneller için tasarlanmıştır. Belgeleri düzenlemek, saklamak ve erişmekle ilgilenen herkes için faydalıdır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Belgelerin Düzenli Saklanması
 • Elektronik Dosyalama Sistemleri
 • Veri Yedekleme ve Kurtarma
 • Bilgi Yönetimi İyi Uygulamaları

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

8- Bilgi haritalama teknikleri

Bu ders, karmaşık bilgiyi görsel haritalar ve grafikler kullanarak düzenleme ve anlama becerisini geliştirmeyi amaçlar. Bilgi haritaları oluşturma tekniklerini öğretir.

Bilgi görselleştirmeyi ve düzenlemeyi öğrenmek isteyen profesyoneller ve öğrenciler için uygundur. Karmaşık bilgiyi anlama ve sunma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Bilgi Haritalarının Temelleri
 • Görsel Veri Temsili
 • Bilgi Haritası Oluşturma Araçları
 • Bilgi Görselleştirme Uygulamaları

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

9- Yönetici becerileri

Bu ders, yöneticilik rolüne odaklanır ve liderlik, planlama, organizasyon ve karar verme gibi yönetici becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Yöneticilik rolünü geliştirmek isteyen orta seviye yöneticiler veya yönetici adayları için tasarlanmıştır. Liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Liderlik ve Yönetim Farkı
 • Planlama ve Stratejik Yönetim
 • Organizasyon ve Takım Yönetimi
 • Karar Verme ve Problem Çözme

Kurs Saati: 6 Saat
Kurs Ücreti: 2400 TL

10- Temel İş sağlığı ve güvenliği

Bu ders, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik konularını ele alır. İş kazalarını önleme, işçi sağlığını koruma ve iş güvenliği yasalarını anlama konularına odaklanır.

İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmayı amaçlayan iş yerindeki her düzeydeki çalışanlar için önemlidir. İş kazalarını önleme ve güvenli bir iş ortamı sağlama hedeflerini destekler.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları
 • İş Kazaları ve Risk Faktörleri
 • İş Yeri Güvenliği Stratejileri
 • İş Sağlığı İyi Uygulamaları

Kurs Saati: 7 Saat

Kurs Ücreti: 2800 TL

11- Sosyal beceri geliştirme ve iletişim

Bu ders, sosyal becerileri geliştirmeyi amaçlar ve etkili iletişim, empati, işbirliği ve insan ilişkileri konularına odaklanır. İş ortamında daha etkili bir şekilde etkileşimde bulunmayı öğretir.

Bu ders, iş ortamında daha etkili iletişim becerileri kazanmak isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Etkili İletişim Becerileri
 • Empati ve İşbirliği
 • İnsan İlişkileri Yönetimi
 • Sosyal Beceri Uygulamaları

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

12- Müşteri memnuniyeti yönetimi

Bu ders, müşteri memnuniyetini artırmak ve sürdürmek için gerekli stratejileri ve yönetim yaklaşımlarını öğretir. Müşteri odaklı iş pratikleri ve ilişki yönetimi konularına odaklanır.

Bu ders, müşteri ilişkilerini yönetmek ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen iş profesyonelleri ve yöneticiler için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Müşteri Odaklı İş Pratikleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Şikayet Yönetimi ve Müşteri Geri Bildirimi
 • Müşteri Memnuniyeti Stratejileri

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

13- Şikayet yönetimi ve çözüm odaklı iletişim

Bu ders, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmeyi ve çözüm odaklı iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İşletmeler için olumsuz geri bildirimleri fırsata dönüştürmeye odaklanır.

İşletmelerde müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmeyi ve olumsuz geri bildirimleri fırsata dönüştürmeyi amaçlayan herkes için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Şikayetlerin Tanımlanması ve Analizi
 • Şikayet Yönetimi Süreçleri
 • Çözüm Odaklı İletişim Teknikleri
 • Müşteri Memnuniyetine Dönüşüm

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

14- Finansal tabloların okunması ve yorumlanması

Bu ders, finansal tabloların nasıl oluşturulduğunu, nasıl okunduğunu ve yorumlandığını öğretir. Finansal analiz becerileri kazandırır.

Bu ders, finansal analiz becerilerini geliştirmek isteyen iş profesyonelleri ve finans uzmanları için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Finansal Tabloların İşlevi ve Türleri
 • Bilanço ve Gelir Tablosu Analizi
 • Nakit Akış Tablosu ve Finansal Oranlar
 • Finansal Kararlar İçin Bilgi Çıkarımı

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

15- Blok zinciri (blockchain) teknolojisi ve kripto para birimleri

Bu ders, blok zinciri teknolojisinin temel prensiplerini ve kripto para birimlerini inceler. Bu teknolojinin nasıl çalıştığını ve iş dünyasındaki potansiyel etkilerini ele alır.

Bu ders, blok zinciri ve kripto para birimleri hakkında bilgi edinmek isteyen teknoloji ve finans sektöründeki profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Blok Zinciri Temelleri
 • Kripto Para Birimleri ve Kullanım Alanları
 • Blok Zinciri Uygulamaları
 • İş Dünyasındaki Potansiyel Etkileri

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

16- Dijital güvenlik ve siber güvenlik

Bu ders, dijital dünyadaki güvenlik tehditlerini ve saldırıları ele alır. Bilgisayar sistemlerini ve verileri korumak için siber güvenlik stratejilerini öğretir.

Bilgisayar sistemlerini ve verileri korumak isteyen bilgi teknolojisi profesyonelleri ve güvenlik uzmanları için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Dijital Güvenlik Tehditleri
 • Saldırı Türleri ve Savunma Stratejileri
 • Veri Koruma ve Siber Güvenlik Politikaları
 • Kriz Durumlarında Yanıt Verme

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

17- Etik kurallar ve iş ahlakı

Bu ders, iş dünyasında etik kuralları, değerleri ve iş ahlakını vurgular. İş yaparken doğru ve dürüst davranma prensiplerini öğretir.

İş dünyasında etik değerleri ve iş ahlakını anlamak ve uygulamak isteyen herkes için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İş Ahlakı Temelleri
 • Etik Değerler ve İş Yapma İlkeleri
 • Etik Sorunlar ve Kararlar
 • İş Ahlakı Uygulamaları

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

18- Liderlik ve yönetim ilkeleri

Bu ders, bankacılık sektöründe liderlik becerilerini ve yönetim ilkelerini öğretir. Finansal kuruluşları etkili bir şekilde yönlendirmek için gereken bilgi ve becerileri sunar.

Bankacılık sektöründe liderlik pozisyonlarını hedefleyen veya bu sektörde kariyer yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Bankacılık Sektörünün Özellikleri
 • Liderlik Becerileri ve Stratejileri
 • Finansal Kuruluşların Yönetimi
 • Regülasyon ve Risk Yönetimi

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

19- Takım yönetimi ve motivasyon

Bu ders, takım çalışması, liderlik ve motivasyon konularına odaklanır. Bir işletmedeki takımı yönetme ve motive etme stratejilerini öğretir.

Takım liderleri, yöneticiler ve iş profesyonelleri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Takım Dinamikleri ve İşbirliği
 • Liderlik ve Takım Yönetimi
 • Takım Motivasyonu ve Performans Yönetimi
 • Takım Başarıları İçin İyi Uygulamalar

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

20- Kriz yönetimi ve karar verme becerileri

Bu ders, kriz yönetimi stratejilerini ve hızlı karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İşletmelerin kriz durumlarını etkili bir şekilde ele almasını öğretir.

İş krizlerini yönetmek ve hızlı kararlar almak isteyen işletme profesyonelleri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Kriz Yönetimi Stratejileri
 • Krizler İçin Hızlı Karar Alma
 • Kriz İletişimi ve Kriz Sonrası Değerlendirme
 • Kriz Durumlarında Uygulamalar

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

21- İnovasyon ve değişim yönetimi

Bu ders, inovasyonun ve değişimin işletmeler üzerindeki etkilerini ele alır. İnovasyonu teşvik etme ve değişimi yönetme stratejilerini inceler.

İnovasyonu teşvik etmek ve değişimi yönetmek isteyen herkes için uygundur, özellikle iş geliştirme veya yönetim alanlarında çalışanlar için.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İnovasyonun İşletmelere Etkisi
 • İnovasyonu Teşvik Etme Stratejileri
 • Değişimi Yönetme ve Değişim Direnci
 • İnovasyon ve Değişim Uygulamaları

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

22- Mülakat simülasyonları ve kariyer gelişimi

Bu ders, öğrencilere iş mülakatlarına nasıl hazırlanacaklarını öğretir ve kariyer gelişimi stratejilerini ele alır. İş bulma ve kariyer planlaması konularına odaklanır

İş mülakatlarına hazırlanmak ve kariyerlerini geliştirmek isteyen öğrenciler ve iş arayanlar için tasarlanmıştır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İş Mülakatlarına Hazırlık
 • Kariyer Planlama ve Gelişim
 • İş Bulma Stratejileri
 • Kariyer Gelişimi İçin İyi Uygulamalar

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

23- Yönetim Ekonomisi

Yönetim ekonomisi programı, katılımcılara işletme yönetimi ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlama ve temel ekonomik prensipleri işletme kararlarına nasıl uygulayacaklarını öğrenme fırsatı sunar. Program, işletme ekonomisi alanında temel bilgi ve becerileri kazanmayı amaçlar. İşletme yönetimi ve ekonomi arasındaki ilişkiyi anlamak ve temel ekonomik prensipleri işletme kararlarına nasıl uygulayacaklarını öğrenmek isteyen işletme profesyonelleri ve yöneticileri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Ekonomik Temeller ve İşletme İlişkisi
 • Temel Ekonomik Kavramlar
 • Mikroekonomi ve İşletme
 • Makroekonomi ve İşletmeler
 • Maliyet Analizi ve Karar Verme
 • İşletme Kararları ve Ekonomik Analizler
 • Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi
 • Rekabet ve İşletme Stratejileri
 • İşletme Performansı ve Ekonomik Değerlendirme
 • İşletme Etikleri ve Sürdürülebilirlik

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

24- Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, bireylerin ve işletmelerin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlayan bir beceridir. Daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmayı hedefleyen herkes için uygundur, bu nedenle işletme profesyonelleri, öğrenciler ve herhangi bir birey bu eğitimden faydalanabilir.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Zaman yönetiminin önemi ve faydaları
 • Zaman hırsızları ve nasıl başa çıkılacağı
 • Öncelik belirleme ve planlama stratejileri
 • İş ve özel yaşam dengesi

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

25- Kurumlarda Entelektüel Sermaye ve Yönetimi

Entelektüel sermaye, kurumların bilgi, deneyim ve yeteneklerini içeren değerli bir varlıktır ve etkili yönetimi büyümeyi teşvik eder. Kurumların bilgi, deneyim ve yeteneklerini yönetmeyi ve büyütmeyi amaçlayan işletme profesyonelleri için uygundur. Bu eğitim, özellikle yöneticiler ve insan kaynakları profesyonelleri için önemlidir.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Entelektüel sermayenin tanımı ve bileşenleri
 • Entelektüel sermayeyi ölçme yöntemleri
 • Kurum içi bilgi paylaşımı ve öğrenme kültürü
 • Entelektüel sermaye stratejileri

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

26- Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi

Sosyal medya, pazarlama stratejilerinin önemli bir parçasıdır ve işletmelerin dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Pazarlama stratejilerinde sosyal medyayı daha etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek isteyen pazarlama profesyonelleri ve işletme sahipleri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Sosyal medyanın işletme için değeri
 • Sosyal medya platformlarının analizi ve seçimi
 • İçerik üretme ve paylaşma stratejileri

•          Sosyal medya kampanya yönetimi

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

27- Proje Bazlı Kurumsal Değişim Yönetimi

Kurumsal değişim projelerini planlama, uygulama ve yönetme becerisi, işletmelerin rekabetçi kalmasını sağlar. Kurumsal değişim projelerini planlama, uygulama ve yönetme yeteneğini geliştirmek isteyen işletme yöneticileri ve liderleri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Değişim yönetimi temel kavramları
 • Proje planlama ve tasarımı
 • Değişim iletişimi ve liderlik
 • Değişim sürecinin değerlendirilmesi ve sürdürülmesi

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

28- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmelerin insan kaynaklarını organizasyonel hedeflere uygun bir şekilde yönetmeyi amaçlar. İnsan kaynaklarını organizasyonel hedeflere uygun bir şekilde yönetmeyi amaçlayan insan kaynakları profesyonelleri ve işletme yöneticileri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • İnsan kaynakları stratejisinin oluşturulması
 • İşe alma ve yetenek yönetimi
 • İş gücü planlama ve eğitim geliştirme
 • Performans değerlendirme ve motivasyon stratejileri

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

29- Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözümleri

Ders Tanımı: Vergi uyuşmazlıkları, işletmelerin mali durumlarını etkileyen önemli bir konudur ve nasıl yönetileceğini bilmek önemlidir. Vergi uyuşmazlıklarını anlamak ve yönetmek isteyen finans profesyonelleri ve işletme sahipleri için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Vergi uyuşmazlıklarının nedenleri
 • Vergi incelemeleri ve denetimleri
 • Vergi ihtilaflarının çözümü ve müzakereler
 • Vergi planlama stratejileri

Kurs Saati: 6 Saat

Kurs Ücreti: 2400 TL

30- Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünce

Yaratıcılık ve eleştirel düşünce, problem çözme yeteneklerini geliştirir ve yenilikçilik üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve yenilikçilik üzerinde olumlu etkilere sahip olmak isteyen herkes için uygundur, özellikle işletme profesyonelleri ve yaratıcı düşünme gerektiren alanlarda çalışanlar için önemlidir.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Yaratıcılığın teşvik edilmesi ve engelleri
 • Eleştirel düşünme becerileri
 • Yaratıcı problem çözme süreçleri
 • İnovasyon ve yaratıcılık stratejileri

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

31- Depresyondan Özgürleşme

Depresyonun anlaşılması, yönetilmesi ve üstesinden gelinmesi için rehberlik eder. Depresyonun anlaşılması, yönetilmesi ve üstesinden gelinmesi için rehberlik etmeyi amaçlar ve herkes için faydalıdır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Depresyonun tanımı ve semptomları
 • Depresyonun nedenleri ve risk faktörleri
 • Depresyon yönetimi ve tedavi seçenekleri
 • Psikolojik destek ve kaynaklar

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

32- Uçuş Korkusu Yönetimi

Uçuş korkusu olan bireylere uçuş deneyimlerini daha rahat ve güvenli hale getirme stratejileri sunar. Uçuş korkusu olan bireylere uçuş deneyimlerini daha rahat ve güvenli hale getirme stratejileri sunar ve uçuş korkusu yaşayan herkes için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Uçuş korkusunun nedenleri ve semptomları
 • Uçuş korkusunu yenmek için teknikler
 • Uçuş sırasında rahatlık sağlama yöntemleri
 • Uçuş güvenliği ve risk yönetimi

Kurs Saati: 16 Saat

Kurs Ücreti: 800 USD

33- Panik Atak ve Kişilik Bozukluğu

Panik ataklar ve kişilik bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak, bireylerin mental sağlığını anlamalarına yardımcı olur. Panik ataklar ve kişilik bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes için faydalıdır ve psikolojik sağlık konularına ilgi duyanlar için uygundur.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Panik atakların tanımı ve semptomları
 • Kişilik bozukluğunun türleri ve belirtileri
 • Tedavi seçenekleri ve destek kaynakları
 • Stres yönetimi ve sağlıklı yaşam tarzları

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

34- Anksiyete Yönetimi

Anksiyete bozukluklarıyla başa çıkmak için stratejiler sunar ve bireylerin psikolojik refahlarını artırır. Anksiyete bozukluklarıyla başa çıkmak isteyen herkes için uygundur ve psikolojik refahlarını artırmak isteyenler için önemlidir.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Anksiyete bozukluklarının türleri ve teşhisi
 • Anksiyete ile başa çıkma teknikleri
 • Relaksasyon ve nefes egzersizleri
 • Psikoterapi ve ilaç tedavisi seçenekleri

Kurs Saati: 4 Saat

Kurs Ücreti: 1600 TL

35- YDS

YDS, ÖSYM tarafından adayların İngilizce dil seviyelerini ölçmek amacıyla yapılan sınavdır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Phrasal
 • Adjective
 • Noun
 • Adverb
 • Verb
 • Linking words
 • Grammar
 • Preposition
 • Sentence Completion
 • Translation
 • Reading Passages
 • Dialogue Completion
 • Restatement
 • Paragraph Completion
 • Irrelevant

Kurs Saati: 20 Saat

Kurs Ücreti: 400 USD

36- YÖKDİL

YÖKDİL, ÖSYM tarafından, adayların kendi uzmanlık alanlarındaki dil seviyelerini ölçmek amacıyla yapılan sınavdır.

Eğitim Paketi Program İçeriği:

 • Prepositions and grammar
 • Fill in the blanks
 • Completing a question sentence
 • Translation
 • Completing a paragraph
 • Finding an unrelated sentence
 • Paragraph

Kurs Saati: 20 Saat

Kurs Ücreti: 400 USD

37- IELTS

Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi olan IELTS, dünya çapında tanınan bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almayı, çalışmayı veya göç etmeyi planlayan bireylerin İngilizce dil becerilerini değerlendirir. IELTS dört temel dil alanındaki yeterliliği ölçer: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma.

 • Reading
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Kurs Saati: 30 Saat

Kurs Ücreti: 400 USD

38- TOEFL

Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi (TOEFL), yaygın olarak tanınan ve saygı duyulan bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. Anadili İngilizce olmayan kişilerin İngilizceyi akademik ve profesyonel ortamlarda anlama ve kullanma becerilerini değerlendirir. TOEFL yurtdışında eğitim almak, kariyerlerini ilerletmek veya İngilizce konuşulan ülkelere göç etmek isteyen kişiler için hayati bir araçtır.

 • Reading
 • Writing
 • Listening
 • Speaking

Kurs Saati: 30 Saat

Kurs Ücreti: 400 USD

39- Mesleki İngilizce

Turizm, ve sağlık alanında çalışanlar için ingilizce programı.

 • Temel cümleler ve konuşma kalıpları

•          Mesleki Terimler

Kurs Saati: 20 Saat

Kurs Ücreti: 400 USD